Doel van onze club 

De vereniging heeft tot doel fokkers van en liefhebbers van de Shetland Sheepdog nader tot elkaar te brengen, voor te lichten en te begeleiden, de hondensport te bevorderen en het fokken van de Shetland Sheepdog in zijn zuiverste vorm aan te moedigen, het ras in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging kan mogelijke problemen die optreden bij het fokken inventariseren en verwerken. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, niet in strijd met de bepalingen van de Kynologische Unie Sint-Hubertus, daartoe zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering van het houden en fokken van de Shetland Sheepdog.

Wie zijn we en wat doen we ...

De Belgian Shetland Sheepdog Club is een gezellige club die tot doel heeft het ras bij iedereen meer bekendheid te geven (karakter, gezondheid, opvoeding, grooming enz.). De BSSC werkt samen met verschillende instanties om zo enerzijds haar leden te informeren over allerhande nieuwigheden op kynologisch vlak en anderzijds om informatie te verstrekken aan de fokkers, welke kan leiden tot het verbeteren van het ras. Daarenboven zijn er jaarlijks tal van activiteiten die georganiseerd worden door de club zoals onze wandelingen, infomomenten, een tweejaarlijks ledenfeest en we hebben een prachtig en informatief clubblad “Sheltie Fever“.

Onze activiteiten bevorderen het contact tussen de leden, tussen de particulieren en de fokkers, met andere woorden, alle Sheltie-liefhebbers worden hier verenigd. En last but not least ... organiseert de BSSC haar jaarlijkse Rasspeciale met CAC.

Aankomende activiteit

Lentewandeling

Op zondag 26 mei organiseren we een prachtige Lentewandeling in Kampenhout!

 

Wens je lid te worden van onze club? 

KKUSH 1100

Ondernemingsnummer 0460.591.335

Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Wijngaardstraat 41, 1703 Dilbeek

 

Foto

Eigenaar: Karen de Wulf

Fotograaf: Lieselotte Claesens - Honden- en paardenfotografie lcpd (www.lcpd.be